Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί

27 Οκτωβρίου 2015 // Διατροφικές αξίες

Γενετικά τροποποιημένο, ονομάζουμε ένα ζωντανό οργανισμό στον οποίο έχουμε αφαιρέσει, ή εισάγει τεχνητά ένα τροποποιημένο γονίδιο ή γονίδιο που προέρχεται από άλλον οργανισμό. Η επέμβαση αυτή στον γενετικό κώδικα, προσδίδει στον οργανισμό νέα χαρακτηριστικά, τα οποία μεταβιβάζονται στους απογόνους του (π.χ. ανθεκτικότητα σε παράσιτα).

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική βάση νόμου η επισήμανση “Γενετικά Τροποποιημένο”, σε προϊόντα που περιέχουν Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (Γ.Τ.Ο.). Οι υποστηρικτές της βιολογικής καλλιέργειας αντιδρούν έντονα στη χρήση Γ.Τ.Ο. και στοχεύουν στην απαγόρευσή τους, υποστηρίζοντας πως οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν για τους κινδύνους προς την υγεία και το περιβάλλον.

επίλεξε το στυλ
που σου ταιριάζει...

...και επίλεξε
το κομμωτήριο σου

Alexander Hair

Είμαστε κι' εδώ:
back to top